Tarkoitus

Ihmekollektiivi edistää Sulkavan ja Saimaan alueen kulttuuri- ja taide-elämää. Luomme alueellamme mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria ja järjestää kulttuuritapahtumia. Tarjoilemme taidetta sen kaikissa muodoissa ja vaalimme monimuotoista kulttuuriperintöämme. Lisäksi edistämme kestävää elämäntapaa ja meille rakkaan Saimaan suojelua.

Vilkas ja monimuotoinen kulttuurielämä ei ole vain kaupunkilaisten etuoikeus, vaan jokaisen perusoikeus. Kulttuurisella toiminnalla haluamme vahvistaa kotiseutumme yhteisöä ja alueen elinvoimaa sekä tuoda esiin meille tärkeitä asioita taiteen keinoin. Meitä ympäröi ihmeellisen kaunis ja ainutlaatuinen luonto, jota soisimme muidenkin tulla ihastelemaan ja jonka haluamme säilyttää seuraaville sukupolville. Olimme osaltamme mukana kannustamassa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi Saimaa-ilmiö2026 -hankkeessa ja osallistumme aktiivisesti maakunnallisiin kulttuurinedistämishankkeisiin.

Ihmekollektiivin toimintaa mahdollistivat vuonna 2022 avustuksin Sulkavan kunta, Suur-Savon Osuuspankki ja Sulkavan kioski Alanteen Helmi. Kesän 2022 tanssi- ja musiikkitapahtumien järjestämiseen saimme Etelä-Savon kulttuurirahaston kärkihankeapurahan. Kesän 2023 Ihmemaan järjestämiseen saimme Taiken erityisapurahan harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan.

Hallitus 2023

Mirjam Reponen, puheenjohtaja 

Mari Hiltunen, varapuheenjohtaja 

Satu Partanen, sihteeri

Mari Bahrami, rahastonhoitaja 


Varajäsen: Karoliina Hämäläinen